Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Nowe Miasto. Sztuka w działaniu":

Narzędzia pracy
Spotkanie z Anetą Szyłak
poprowadzi Marta Gendera

Czwartek, 2.06. godzina 18:00
Instytut Sztuk Wizualnych WA UZ, ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra

 


 


Podczas spotkania Aneta Szyłak zaprezentuje swoje działania kuratorskie na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej, szczególnie w ramach Festiwalu Alternativa, którego kolejna edycja otwiera się już 24 czerwca oraz powstającego Muzeum Sztuki Współczesnej. Tematem wystąpienia są narzędzia i metody pracy kuratorskiej na terenach poprzemysłowych oraz wyzwania praktyki kontekstualnej.

Spotkanie jest kolejnym z cyklu debat na temat roli sztuki w mieście, który został zainicjowany przez Instytut Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, BWA Zielona Góra oraz Fundację Salony. W ramach projektu „Nowe Miasto. Sztuka w działaniu" chcemy zastanowić się wspólnie z mieszkańcami, środowiskiem kultury, a także lokalnymi decydentami nad możliwym zaangażowaniem narzędzi kultury w sprawy miasta.

Fot.: Otwarty Ogród kolektywu Lendlabor

Aneta Szyłak - założycielka i pierwsza dyrektorka Instytutu Sztuki Wyspa (2004-2014) i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (1998-2001), obecnie prezeska i dyrektorka artystyczna Fundacji Alternativa, pełnomocniczka dyrektora ds. powstania Muzeum Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Autorka i dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa. Kuratorka (indywidualnie i zespołowo) m.in. Codzienność (2014), Hito Steyerl: Abstrakt (2014), Oliver Ressler: Wizje polityczne - Świat od nowa (2014), The Field is to the Sky, Only Backwards (2013), Materialność (2012), Buildings and Remnants (2012), Praca i Wypoczynek(2011), Estrangement (2010, 2011), Strażnicy Doków (2005), Palimpsest Muzeum (2004), BHP (2004) i Architectures of Gender (2003). Współautorka książki „The Curatorial. A Philosophy of Curating" (2013). Występowała w Bard College, New School, Queens College i NYU; gościnnie pracowała w Akademii Sztuki w Moguncji oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim. Obecnie przygotowuje pracę doktorską Curating Context. The Palimpsest on the Quotidian and the Curatorial w ramach Curatorial/Knowledge na Goldsmiths College oraz Uniwersytecie Kopenhaskim. Działa aktywnie na rzecz ochrony dziedzictwa poprzemysłowego w Gdańsku. Prowadzi blog Pilne Muzeum