Deklaracja dostępności Galerii BWA w Zielonej Górze

Galeria BWA w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http: www.bwazg.pl
Strona internetowa www.bwazg.pl została założona 2001.06.02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.05.11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


- zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych,
- strona internetowa nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące;
- strona nie wykrywa automatycznie błędów podczas korzystania z wyszukiwarki;
- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
- graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony,
- część linków jest pusta, brakuje opisów,
- w niektórych miejscach strony tekst występuje jako grafika,

Dostępność wymienionych materiałów planujemy sukcesywnie wprowadzić do 31 grudnia 2024 r. oraz w pełni dostosować do końca 2025 roku. Ogromna ilość treści na stronie wpływa na termin realizacji dostępności.

 

Dokumenty do pobrania:

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI - STAN NA 1.01.2021 ROK

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.02.2021, aktualizacja: 27.03.2024
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot Galerię BWA
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Dobrucka,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 325 37 26 lub 508 357 555

Postępowanie odwoławcze
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Galerii BWA lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Galeria BWA w razie możliwości zrealizuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Galeria BWA niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Galeria BWA zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Galeria BWA odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 


Dostępność architektoniczna
Galeria BWA W Zielonej Górze, ul. Niepodległości 19

1. Wejście do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku Galerii BWA w Zielonej Górze znajduje się przy al. Niepodległości 19.

Do wejścia nie można bezpośrednio dojechać samochodem, gdyż budynek znajduje się na zielonogórskim deptaku, który jest wyłączony z ruchu ulicznego, przeznaczony jest dla pieszych i rowerzystów.

 Do galerii prowadzi podjazd z polbruku o pochyłości 25 stopni, nierówna powierzchnia.

Drzwi do budynku są dwuskrzydłowe, ale odblokowane jest jedynie lewe skrzydło, które otwiera się na zewnątrz, szerokość przejazdu wynosi 85 cm; ale istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła i wtedy przejazd wynosi 170 cm. Drzwi wykonane są ze szkła, plastiku i metalu; w czasie ciepłych miesięcy lewe skrzydło drzwi jest otwarte na oścież.

Przy wejściu głównym nie ma domofonu.

W środku budynku, na wprost drzwi wejściowych do budynku w holu znajdują się dwuskrzydłowe drzwi do przedsionka dużej sali. Drzwi wykonane są ze szkła i plastiku. W godzinach pracy Galerii BWA lewe skrzydło drzwi jest zawsze otwarte. W momencie otwarcia obu skrzydeł, szerokość przejazdu wynosi 175 cm.

Parter budynku (mała i dużą sala ekspozycyjna, księgarnia/kasa i czytelnia) są całkowicie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

Kasa biletowa/ księgarnia znajdują się po prawej stronie w przedsionku dużej sali wystawowej.

Zakup biletów i informacja w kasie biletowej/księgarni.

Kasa biletowa z niedostosowanym blatem dla osób na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma szatni. Po lewej stronie w przedsionku dużej sali są wieszaki, na których można zostawić ubrania.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Parter budynku (mała i dużą sala ekspozycyjna, księgarnia/kasa i czytelnia) są całkowicie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Schody wewnętrzne prowadzą do biura i hotelu. Schody wyposażone są w poręcze tylko z jednej strony.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzącym;

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.

3. Opis dostosowań.

W budynku, po prawej stronie na końcu holu, znajduję się toaleta dla zwiedzających. Prowadzą do niej białe drzwi.

Drzwi otwieraj ą się na zewnątrz, z użyciem klamki. Szerokość przejazdu przez drzwi do toalety wynosi 88 cm.

W pomieszczeniu zamontowany jest uchwyt z lewej strony toalety.

Przy umywalce brak uchwytu. Baterie umywalkowe obsługiwane są przy pomocy kurków.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z pętli indukcyjnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniu nie ma zamontowanego alarmu.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie galerii BWA nie ma parkingu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W galerii BWA mile widziane są psy przewodniki i inne asystujące zwierzęta.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Nie ma możliwości skorzystania pętli indukcyjnych ani możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość umówienia się na oprowadzanie po wystawie wzbogacone o audiodeskrypcje na żywo. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 68 325 37 26 lub 508 357 555