uczestnicy: Elżbieta Altevogt, Weronika Dobrowolska, Piotr Firlej, Adam Frąckowiak, Paweł Janczaruk, Anna Jelak-Bogusz, Katsiarina Kardash, Dominika Komarnicka, Zbigniew Liberski, Anna Wojciechowska, Iryna Zhyla

kurator: Radosław Czarkowski

otwarcie 8.07 godz. 19:00
wystawa czynna do 31.07.2022


 

Moralność jest podstawą rzeczy, a prawda jest podstawą moralności.
-Gandhi-

 

Dziś bardziej niż wcześniej staliśmy się uczestnikami ekspansji bezwzględnej, prowadzącej do zbrodni, zmutowanej informacji. Propaganda jako zjawisko, przeżywa swój ‘złoty wiek’. Jesteśmy świadkami jak zbrodniczą siłą staje się zmanipulowany przekaz. Wobec tych faktów narasta złość i poczucie bezsilności, i w tym kontekście po raz kolejny aktualizuje się pytanie o sensy i wartości. Wszystko zostało ‘wywrócone’. Kłamliwy przekaz poddaje w wątpliwość po co, dla kogo, czy wolno, czy należy, a w opozycji staje walka z fałszem, chciwością, nieuzasadnioną nienawiścią. Kładą się życia.
Kamieniem węgielnym w tym domu Z.ła jest propaganda – obrzydliwe działanie, które z definicji zakłada odebranie wolnej myśli – intelektualne, ale i fizyczne zniewolenie.
Czy wobec niewyobrażalnego dramatu wolno..., należy…, wypada roztaczać uniwersalne refleksje dotyczące koegzystencji idei i rzeczywistości?
Obroną przed fałszem jest prawda, przed zniewoleniem umysłu – swobodna refleksja, przed indoktrynacją – wolna wola. Dzisiaj hasła: sztuka jest prawdą, sztuka jest wolnością, sztuka jest wyzwoleniem etc., nabierają niespodziewanej aktualności. Nie ma sztuki bez wolności i nie ma jej też bez prawdy. Swobodne stanowienie o sobie jest podstawowym prawem każdego, ale i obowiązkiem; jest też immanentną cechą artysty, zaś zadaniem jego aktywności twórczej jest ciągłe upominanie się o wolność i prawdę, i wykorzystanie tych elementów jako narzędzia do walki o swobodne samostanowienie.

Shoty 6 – to kolejna odsłona dyplomów ISW roku 2020/21 i jak każdego roku jest to prezentacja nieskrępowanej myśli twórczej najmłodszego pokolenia artystów. Prezentacja opatrzona została podtytułem-neologizmem propaGandhi, który w swym zamyśle ma być pojęciem stojącym w znaczeniowej opozycji do wyrażenia propaganda – wychodząc naprzeciw m.in. gandhijskiej idei prawdy i wolności wypowiedzi, fundamentach kreacji świadomych postaw artystycznych naszych absolwentów.

R. Czarkowski