wystawa współorganizowana przez BWA Zielona Góra i Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst, Cottbus
otwarcie 18.12.2022 godz. 15:00, BLmK (Dieselkraftwerk, Uferstraße/Am Amtsteich 15, 03046 Cottbus)

wystawa czynna do 12.03.2023


Zdrowie jako najwyższa wartość jest, szczególnie w czasie pandemii, jednym z najczęściej dyskutowanych aspektów współczesności. Równie często w refleksji nad sztuką pojawia się kwestia jej mocy sprawczej, możliwości dokonania zmiany społecznej poprzez współpracę, partycypację, kolektywność, powiększanie świadomości politycznej, ekologicznej, równościowej.
W tym kontekście indywidualna kondycja jednostki jawi się jako konsekwencja struktury, w której funkcjonuje, jej jakości, ogólnej zasobności, poziomu ekonomii etc. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przy wszystkich podobieństwach, powtarzalnościach i uśrednieniach każdy jest inny.


Ta trywialna prawda pozwala ciągle artystom na autorefleksję, mogącą przybierać formę autoterapii a w każdym razie pogłębionej analizy własnego funkcjonowania w sensie spójności ciała i ducha.Wystawa "Fast gesund" Basi Bańdy i Aleksandry Kubiak jest prezentacją sposobów osiągania dobrostanu poprzez sztukę. Skierowana do wewnątrz obserwacja, próba dotarcia do źródeł problemów poprzez twórczość spotykają się tu na różne sposoby. Basia Bańda traktuje akt malowania jako działanie w pewnym aspekcie lecznicze, którego efektem jest konkretna, przy tym wizualnie atrakcyjna forma, bez odniesienia do rzeczywistości, będąca raczej wynikiem konieczności uspokojenia wewnętrznego, uświadomienia sobie dojmującej fizyczności własnego istnienia. Aleksandra Kubiak szuka równowagi w poszukiwaniu źródeł swych problemów w rodzinnej przeszłości, ujawniając jej intymne momenty w ich (również) intensywnie konkretnej materialności. Obie artystki traktują sztukę jako uniwersalne narzędzie pomagające utrzymywać równowagę na cienkiej linie uplecionej z wielu wątków - świadomości przemijania, ale i nieuświadamianych traum, uprawiania sztuki jako wytwarzania określonych obiektów, ale też jej performatywno-leczniczego charakteru. Nie jest to jednak skupienie się na własnym jednostkowym ego - i Bańda, i Kubiak jednoznacznie dają nam do zrozumienia, że stąpanie po linie nieznośnej kruchości egzystencji jest udziałem każdego z nas.


I choć nie wszystko zależy tu od nas samych, sztuka może być sposobem jeśli nie na uniknięcie nieuchronnego upadku to przynajmniej może go uczynić łagodniejszym i sensownie pięknym.
Wojciech Kozłowski

 

https://www.blmk.de/programm/basia-banda-und-aleksandra-kubiak-fast-gesund/

https://basiabanda.pl/

http://aleksandrakubiak.com/

 

 

↑ BLMK Cottbus, 2022, Fot: Marlies Kross

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.