ZBLIŻENIE

wernisaż 26.02 (czwartek), godzina 19

w KINIE WENUS, ul. Sikorskiego 10!

26.02-08.03.2009

facebook


Zbliżenie to wielokanałowa instalacja video, której bohaterką jest pochodząca z Międzyrzecza poetka Irena Zielińska. W projekcie zaciera się granica pomiędzy obrazem i tekstem. Każde wideo składające się na "Zbliżenie" jest wierszem, a każdy wiersz performance’m, niepowtarzalnym wykonaniem, świadectwem inności, niezależności i siły, którą niespodziewanie odnajdujemy w pozornej słabości. [1]

Projekcje filmowe można będzie zobaczyć w głównej sali kinowej oraz na kilku piętrach zaplecza nieczynnego kina Wenus w Zielonej Górze.

 

Piotr Wysocki (ur. 1976 w Dębnie Lubuskim) - artysta wizualny. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom wrzesień 2008 r.) w pracowni malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego oraz pracowni przestrzeni audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego. Tworzy instalacje wideo, filmy dokumentalne, performance. Jego działania artystyczne skoncentrowane są przede wszystkim na pracy z ludźmi
i cechują się dużą wrażliwością społeczną. W swych realizacjach ukazuje ludzi w konfrontacji z własnymi słabościami. Wnikliwie analizuje ich walkę z rzeczywistością w kontekście uwarunkowań kulturowych.

Jego prace były wielokrotnie nagradzane. Laureat V edycji konkursu Samsung Art. Master za pracę Zbliżenie. W roku 2008 nominowany do Paszportu Polityki. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Jego najważniejsze realizacje indywidualne to Aldona w Narodowej Galerii Sztuk Zachęta (2007); 1976 w IPN w ramach Festiwalu Wola Art 2007 (Warszawa, 2008); Zbliżenie Kino Relax (Warszawa, 2008); Serce
Oddział Kardiologiczny Szpitalu Wolskiego w ramach projektu Szczęście, Festiwal Wola Art 2008 (Warszawa, 2008).

 

Zbliżenie jest pracą dyplomową Piotra Wysockiego na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie.

 

 


Piotr Wysocki (born 1976 in Dębno Lubuskie) – a visual artist. A graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw (September 2008) in the Studio of Painting of Prof. Jarosław Modzelewski and Prof. Grzegorz Kowalski’s Studio of Audiovisual Space. He creates video installations, documentaries, performances. His artistic activities concentrate on working with people and are marked by serious social conscience. In his works he shows people confronted with their failings. He thoroughly observes their struggle with reality in the context of cultural determinants.

 

He often received awards for his works. He is a winner of 5th edition of the Samsung Art Master competition for Close-Up. In 2008 he was nominated for the Polityka Paszport award. He took part in many collective exhibitions. The most important individual shows include: Aldona in the National Gallery of Art (2007), 1976 in The Institute of National Remembrance, as a part of the Wola Art Festival 2007 (Warszawa, 2007), Close-Up in the Relax cinema (Warszawa, 2008), Serce (Heart) in Cardiological Ward of the Wola Hospital as a part of Wola Art Festival 2008 (Warszawa, 2008).

Close-Up is Piotr Wysocki’s graduation work at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

 


CZWARTEK 26.02
g. 18 Małgorzata Gurowska
g. 19 Piotr Wysocki (w kinie Wenus!) 

 

PIOTR WYSOCKI, ZBLIŻENIE

KINO WENUS, SIKORSKIEGO 10
26.02-08.03.2009, WERNISAŻ 26.02 (CZWARTEK), G. 19 (KINO WENUS!)

GENERUJE
GALERIA BWA

 

PIOTR WYSOCKI, CLOSE-UP

WENUS CINEMA, SIKORSKIEGO 10
26.02-08.03.2009, VERNISSAGE 26.02 (THURSDAY), AT 19HRS (WENUS CINEMA!)

GENERATED BY
BWA GALLERY