wernisaż wystawy Pawła Wociala „Wszyscy jesteśmy Piotrusiami”
02.04 (czwartek), godz. 18.00
wystawa czynna do 19.04 2009 

vernissage of the Paweł Wocial's exhibition "Wszyscy jesteśmy Piotrusiami" / "We all are Peter Pans" 02.04 (thurdsday) at 18.00 hrs
exhibition open through 19.04 2009

 


 

„Wszyscy jesteśmy Piotrusiami”

Nasze życie uwarunkowane jest przeszłością, dlatego nie potrafimy do końca „odciąć pępowiny”. Przyszłość budujemy opierając się na tym, czego doświadczyliśmy kiedyś. Okres dzieciństwa to najważniejszy moment tworzący naszą psychikę, wpływający na to, kim będziemy, jesteśmy.

Dziecięce pragnienia, marzenia wyrażają się w zabawie. Zabawka jest reprezentacją oczekiwań, tęsknot, obaw. Każdy z nas pamięta ulubione zabawki, bez względu na to, czy był to kawałek drutu, czy „mówiąca lalka Barbie”. Zawsze będziemy je pamiętać.

Praca „Wszyscy jesteśmy Piotrusiami” doskonale obrazuje ten mechanizm. „Every zabawka” unosząca się ponad nami (rzeźba z silikonu i części maskotek wypełniona helem) symbolizuje dzieciństwo, od którego nie można się uwolnić. Można natomiast wspomnienie to oddalić lub przybliżyć (zmienić położenie rzeźby pociągając za zwisający z rzeźby sznurek - symbolizujący pępowinę) w zależności od potrzeb, chęci lub sytuacji. Dopełnieniem tego mechanizmu jest zdjęcie pary nowożeńców. Fotografia przedstawia Pana Młodego (Pana Piotra) wraz małżonką („every zabawką” ubraną w suknie ślubną). Mężczyzna jest symbolem dorosłości poprzez wejście w stan małżeński jednak w głębi duszy wciąż pozostaje Piotrusiem Panem.

 

____________________________________________


Paweł Wocial (1977)
Autor instalacji, obiektów, scenografii, filmów, instalacji video oraz akcji w przestrzeni publicznej. Absolwent Wydziału Rzeźby ASP w Poznaniu (2003). W latach 2002 - 2007 współzałożyciel i członek grupy MISIETUPODOBA, z którą zrealizował szereg akcji w przestrzeni miejskiej. Wystawy indywidualne i zbiorowe między innymi w Niemczech, Holandii, Turcji i w Polsce. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Wybrane wystawy

2008 “Strzały z nieba”, Stocznia Gdańsk
2008 „Alin”, „Newsweek” w trakcie festiwalu Made in Poznan, Poznań

2007 “Kiedy miłość szczekać zaczyna”, Dependence E.M Galerie, Poznań
2007 “À propos”, teren byłej fabryki Modena, Poznań

2006 “Biurowiec 24 h”, przestrzeń miejska, Poznań

2005 “Pełnia sezonu”, Modelarnia, Stocznia Gdańska, Gdańsk

2003 Triennale 2003, Marmara University Istanbul, Istambuł

2002 “Einladung galerie in der tenne”, Leggden (Niemcy)

2001 „Island Project“, Schiermonnikoog (Holandia)


Paweł Wocial (1977)
Author of installations, objects, stage design, films, video installations and actions in public space. Graduated from Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts (2003). 2002-2007 a co-founder and member of MISIETUPODOBA, an art group specializing in actions in public space. Exhibited his worksinternationally (Germany, The Netherlands, Turkey). Lives and work in Poznan.

Selected exhibitions

2008 „Gunshots from heaven”, Gdańsk Shipyard
2008 „Alin”, „Newsweek” on Made in Poznan Festival, Poznań

2007 “When love begins barking”, Dependence E.M Galerie, Poznan
2007 “À propos”, postindustrial venue of the former Modena factory, Poznan

2006 “24 h office building”, in public space, Poznań

2005 ”Season’s in full swing”, Modelarnia – Gdańsk Shipyard, Gdansk

2003 Triennale 2003, Marmara University Istanbul, Istambul

2002 “Einladung galerie in der tenne”, Leggden (Germany)
2001 „Island Project“, Schiermonnikoog (The Netherlands)