Zapraszamy na wystawę Annemarie van den Berg pt. From the mountain
Otwarcie 17.04.2009, godzina 18:00
Wystawa czynna do 03.05.2009

Czytelnia działająca na codzień w BWA zaprezentuje kolejną porcję współczesnego dizajnu graficznego. Annemarie van den Berg zrealizuje w Zielonej Górze projekt 'From the mountain' przygotowany specjalnie na miejscu, wspólnie z Cecilią Hendrikx. Oprócz regularnej wystawy w Czytelni, witryna piekarni na Placu Pocztowym na czas wystawy będzie miejscem projektu pod nazwą 'Pixelwindow'.

 


 

Annemarie van den Berg (ur. 1979 w Amsterdamie) obecnie mieszka w Rotterdamie, gdzie realizuje własne projekty, a częściowo pracuje w studio edytorskim w Amsterdamie. Jest projektantką, studiowała social science i fotografię w Londynie, wzornictwo przemysłowe w Delft, a dyplom w postaci końcowego projektu The Office zrealizowała wspólnie z Sun Jung Hwang na Royal Academy of Arts w Hadze. Odbywała praktyki m. in. w studiach projektowych w Zurychu i Rotterdamie. Swoje działania koncentruje na redefiniowaniu i nadawaniu nowych znaczeń grafice użytkowej, poszukiwaniu podstawowych źródeł typografii. Jest częścią międzynarodowego kolektywu ilustratorskiego Le Grand Crew.
- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -
Czytelnia (The Readingroom) which is open daily in BWA will launch its next show of the contemporary graphic design. This time the dutch designer Annemarie van den Berg was invited to present From The Mountain, a site specific project. Apart from the regular gallery exhibition, the shopglass of the bakery on Plac Pocztowy 4 will be the venue for the project 'Pixelwindow'.

Annemarie van den Berg (born 1979 in Amsterdam) currently lives in Rotterdam, where she realizes her own projects and partially works in Amsterdam in the editor’s studio. She studied Social Science & Photography in London, Industrial Design Engineering in Delft and the final project The Office was realized in collaboration with Sun Jung Hwang at the Royal Academy of Arts in The Hague. She interned at studios in Zurich and Rotterdam. Her designs focus on redefining and defining the new significants to the graphic design and searching basic sources for typography. She joins the international ilustrative collective Le Grand Crew.

vernissage 17.04 [friday] at 6.00 p.m.
open through 03.05 2009
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

aranżacja wystawy / exhibition design by: Cecilia Hendrikx
koordynator projektu / coordinated by: Romuald Demidenko

www.v-annemarie.nl
www.from-the-mountain.com