Prezentacja prac studentów pracowni wideo prof. Marka Wasilewskiego i asyst. Huberta Czerepoka w Akademii Sztuk Pięknych, Poznań pt. Archeologia teraźniejszościArtyści: Justyna Misiuk, Dominika Olszowy, Michał Pawołek, Sergij Petljuk, Mateusz Sadowski, Łukasz Sosiński, Virgin$ deluxe edition (Alexis Anorexis, Marija Hysterija)

 

Badania archeologiczne dotyczą przeszłości, historii, obyczajów nieznanych już cywilizacji. Służą gromadzeniu wiadomości o kulturach, które albo przeminęły, lub są na etapie zanikania. Poprzez gromadzenie obiektów, fragmentów naczyń, czy innych materialnych śladów badacze próbują rekonstruować obyczaje, wierzenia, życie codzienne danej cywilizacji. Co stałoby się, gdyby jednak zaaplikować metodologię badań archeologicznych do czasu teraźniejszego, do cywilizacji, w której żyjemy? Czy gromadzenie, analiza śladów materialnych naszej kultury jest w stanie dostarczyć wiedzy potrzebnej do jej opisania?

Prezentowane instalacje audio i wideo zostały przygotowane przez studentów i absolwentów pracowni podczas ich pobytu w BWA w Zielonej Górze.
[wystawa czynna do 19.04]

Finisaż wystawy oraz promocja książki Marka Wasilewskiego "Czy sztuka jest wściekłym psem?"
-- finisaż 18.04 [sobota], godzina 18.00
_______________________________________________

Welcome to the great finnisage!

'Archeology of the present'
Video Lab conducted by prof. Marek Wasilewski and assist. by Hubert Czerepok in Academy of Fine Arts, Poznan. Artists: Justyna Misiuk, Dominika Olszowy, Michał Pawołek, Sergij Petljuk, Mateusz Sadowski, Łukasz Sosiński, Virgin$ deluxe edition /Alexis Anorexis, Marija Hysterija/.

The archeological research deals with the past, history, already unknown habits. It aims at collecting information on cultures thata are yet vanished or they currently disappear. Thus the researchers try to reconstruct the daily life of the civilization. What if we apply the research methodology up to the present, where we live in? Is collecting and analysis of the material traces sufficent resource to describe it?

The works presented by students and graduates from the lab were realised during their residence in BWA Zielona Góra.
[exhibition on view through 19.04]

The finissage of the exhibition and the book launch by Marek Wasilewski "Czy sztuka jest wściekłym psem?"
-- finissage 18.04 [saturday] at 6.00 p.m