Zapraszamy na wystawę Izabeli Chamczyk pt. To już zostało nazwane: wystawa malarstwa.
Otwarcie 25.11.2010, godzina 19:00
Wystawa czynna do 12.12.2010


 

Magda Zięba pisze o jej twórczości:"Ukończyła ASP we Wrocławiu spektakularną pracą dyplomową, „MALOWAĆ”, która stanowiła połączenie malarstwa procesualnego z happeningiem. Działanie polegające na malowaniu w danym czasie i przestrzeni było żywym Obrazem, drogą ku przeżywaniu czasu świadomie w momencie kreacji.
Malarstwo uczyniła swoistym credo życiowym, chociaż, co paradoksalne, częściej pokazuje je jako oryginalną grę z widzem i rzeczywistością nie-malarską niż kolekcję konkretnych obrazów. Esencją jej twórczości jest skupienie na zwyczajnych elementach rzeczywistości, niezauważalnych, ale afektujących świadomość artystyczną. Poprzez wnikliwą obserwację tych nawet najmniej istotnych fragmentów świata materialnego dokonuje syntetycznych podsumowań. Mimo to, wystrzega się efektu dokończenia i dopracowania, pozostawiając malarstwo same sobie, niejako na pastwę widzowi i warunkom zewnętrznym.

Malarstwo jest dla Chamczyk żywym procesem, a dzieło malarskie powstałe jako twór fizyczny nie stanowi martwego obiektu sztuki, ale jest włączone w wymiar, generującego zmiany, czasu. Poprzez stosowanie różnorodnych mediów, jak i działania o charakterze performatywnym, jej twórczość wymyka się jednoznacznym interpretacjom i przekracza granice samego malarstwa. Substancje organiczne o charakterze destruktywnym czy też nowe media ożywiające strukturę jej obrazów, czynią jej prace malarskie dziełami konceptualnymi w swym przekazie, choć często zakotwiczonymi w świecie przedstawiającym."


Iza Chamczyk (ur. 1980) jest malarką, performerką, tworzy video i instalacje. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. W swoich kontrowersyjnych działaniach, niejednokrotnie prowokuje i balansuje na granicy nieakceptacji. Stawia trudne pytania o relacje pomiędzy sztuką a rzeczywistością, ideą a twardą materią.
www.izachamczyk.pl

oglądaj w kulturalnych puzzlach