Janina Kosicka, Danuta Strzelbicka - Mazuś, Tadeusz Eysymont, Wieńczysław Mazuś, Jan Radkowski, Edmund Witkowski.