Związek Radziecki w fotografii artystycznej radzieckich fotografików (w Sali Kolumnowej WRN) - w BWA 06.02. - 13.02