Kultura na podwórkach
16.03.2016 r. o godzinie 18:00
miejsce: Instytut Sztuk Wizualnych WA UZ, ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra

Joanna Stembalska/ BWA Wrocław
Anna Kraśko/ F13 Centrala Twórcza
Joanna Legierska- Dutczak/ ISW WA UZ

Spotkanie poprowadzi Marta Gendera/ Fundacja Salony


 

 
Podwórko jest przestrzenią najbliższą jego mieszkańców, miejscem codziennej aktywności lokalnej społeczności, nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych, ale także zabawy i relaksu. Specyfika podwórka jako przestrzeni pół-prywatnej tworzy możliwość współdziałania określonej grupy zainteresowanych. W przeciwieństwie do miejskich placów czy parków daje również poczucie intymności, bezpieczeństwa i funkcjonowania w mniejszej skali w obrębie danego kwartału czy osiedla. W procesie rewitalizacji jest to miejsce, w którym mają szansę kiełkować pomysły na ożywianie całej dzielnicy, nawiązują się nowe relacje.

Kultura coraz częściej gości na miejskich podwórkach. W naszych miastach wykwitły już ogródki społecznościowe, murale zakrywają zaniedbane ściany kamienic, a artyści pracują z lokalną społecznością na rzecz poprawy najbliższej jej przestrzeni. Podczas spotkania zastanowimy się nad sposobami angażowania mieszkańców za pomocą narzędzi sztuki w działania na rzecz miasta. Porozmawiamy także o ryzyku zawłaszczenia przestrzeni publicznych przez działalność artystyczną.

Spotkanie jest kolejnym z cyklu debat na temat roli sztuki w mieście, który został zainicjowany przez Instytut Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, BWA Zielona Góra oraz Fundację Salony. W ramach projektu „Nowe Miasto. Sztuka w działaniu” chcemy zastanowić się wspólnie z mieszkańcami, środowiskiem kultury, a także lokalnymi decydentami nad możliwym zaangażowaniem narzędzi kultury w sprawy miasta.