Warsztaty dla nauczycieli/ek i edukatorów/ek, osób pracujących w instytucjach kultury i wszystkich osób szukających inspiracji i sposobów na włączenie działań związanych ze sztuką współczesną do swojej pracy.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty artystyczno-edukacyjny o włączaniu sztuki i twórczości w procesie edukacji, aby prowadzić atrakcyjne lekcje zgodnie z najnowszymi trendami konektywnej pedagogiki i potrzebami współczesnego ucznia.
prowadzenie: Małgorzata Minchberg z Pola Sztuki
 
KIEDY?
 
27.01.2024 o godzinie 15.00,
 
Wspomaganie uczniów w procesie odnajdywania tego, co naprawdę lubią robić to jedno z podstawowych zadań nauczyciela twórczości, bo ludziom trudno jest osiągać rzeczywiście wyjątkowe wyniki w dziedzinach, które ich nie interesują (Sternberg, 2001).
JAK UCZYĆ PRZEZ SZTUKĘ?� - o wykorzystaniu sztuki w procesie edukacji
Edukacja XXI wieku jawi się jako dążenie do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, weryfikowania, a następnie wykorzystania zastanej i szeroko dostępnej wiedzy, która jest bazą do kreatywnego zastosowania. W tym kontekście naturalne staje się połączenie nauki i sztuki dla dobra holistycznej edukacji. Nie tylko edukacja humanistyczna współbrzmi z osiągnięciami na polu sztuki, ale także przedmioty ścisłe i artystyczne w rzeczywistości mogą znakomicie się uzupełniać. Sztuka to pełnoprawna dziedzina w nowoczesnej edukacji, prowadząca do poznawania świata i rzeczywistego rozwoju. Dzięki mocy sztuki sięgamy do emocji i głębokich uczuć, przez to proces edukacyjny staje się skuteczny i trwały. Dziś uczenie się jest nie tyle gromadzeniem informacji i ich zapamiętywaniem, ile podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie kreatywnym wykorzystaniem zdobytych informacji. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórczość nie manifestuje się tylko przez wytwór materialny, a objawia się postawą pełnej, permanentnej gotowości do procesu wnikliwego postrzegania i wytwarzania nowego niezależnie od dziedziny.
Teoretyk sztuki Jerzy Ludwiński już w XX wieku przewidywał, że sztuka w epoce postartystycznej stanie się klejem wszystkich dziedzin życia. Dziś wyraźnie widać, że sztuka staje się takim spoiwem w edukacji. Sztuka jest drogą uczenia się i zgłębiania prawd o świecie.
Twórcza edukacja i nauka przez sztukę zastępują dziś akademickie sposoby nauczania, a w tym świetle znacząco zmienia się rola nauczyciela, który staje się przewodnikiem wskazującym drogi zdobywania wiedzy i kreuje warunki do nabywania rożnych umiejętności przez realne doświadczenie i tworzenie. Jak sztuka może stać się narzędziem do nabywania i utrwalania wiedzy oraz innych umiejętności? Jak wychodząc od dzieł sztuki artystów współczesnych wywołać temat lekcji, a następnie go rozwinąć i pogłębić wiedzę uczniów? Jak stosować twórcze metody dydaktyczne, narzędzia medialne i cyfrowe zasoby, aby uatrakcyjnić przebieg lekcji przez?
W inspiracji wybranymi dziełami sztuki będziemy poznawać modelowy twórczy proces edukacyjny. Zobaczymy, jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami (matematyką, geometrią, geografią, literaturą czy historią). Oprócz proponowanych działań warsztatowych będziemy rozmawiać o nowych trendach w edukacji, o metodach, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszych uczniów i o interdyscyplinarnej edukacji przez sztukę, która osadzona jest w nowoczesnych teoriach pedagogicznych i osiągnięciach wybitnych naukowców. Doświadczymy, jak aktywizować podczas zajęć lekcyjnych wszystkie zmysły,
 
Cele spotkania warsztatowego dla środowiska edukacji:
zapoznanie z ideą edukacji przez sztukę;
szerzenie kreatywnej pedagogiki i twórczej dydaktyki;
podkreślenie roli sztuki i przedmiotów emocjonalnych w systemie edukacji;
pobudzenie postaw twórczych uczestników i uczestniczek;
inspiracja uczestników do dynamizowania systemu edukacji przez korelację sztuki z innymi dziedzinami i twórcze działania prowadzące uczniów do kreatywnego i krytycznego myślenia oraz samodzielności;
uwrażliwienie na moc współpracy międzyprzedmiotowej;
poszerzenie środków pozyskiwania komplementarnej wiedzy (m.in. twórczość, doświadczenie, korzystanie z domeny publicznej);
tworzenie systemowego środowiska estetycznego wychowania i świadomego odbioru kultury;
wcielanie metod pracy wykorzystujących zasoby grupy i jednostkowe uzdolnienia.
Biogram MAŁGORZATA MINCHBERG
Portfolio
https://polesztuki.pl/malgorzata-minchberg/
 
Artystka wizualna, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, specjalistka edukacji kulturalnej i artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi niezależnie od ich wieku i rodzaju zdolności. Edukuje do sztuki i przez sztukę. Pisze publikacje z zakresu pedagogiki twórczości, edukacji kulturalnej, edukacji muzealnej. Sztuka współczesna i twórczość powszechna są jej narzędziami pracy. Autorka monografii p.t. „Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę. Budowanie środowiska estetycznego wychowania”.
Związana jest z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i jej Instytutem Edukacji Artystycznej. Jest nauczycielką sztuki, autorką autorskich programów edukacyjnych, wykładowczynią. Prowadzi szkolenia dla kadr kultury i edukacji (m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawskim, warszawskim Muzeum Narodowym, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Centrum Nauki Kopernik, Galerii Arsenał w Białymstoku, Centrum Innowacji i Szkoleń, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodku Rozwoju Edukacji, Mazowieckim Instytucie Kultury, w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i przedszkolach Warszawy, dla E-twinning Polska). Pełniła funkcję kierownika muzealnego Działu Oświaty i Wystaw w oddziale Łazienek Królewskich w Warszawie.
 
autorskie opracowanie
Małgorzata Minchberg
dr pedagogiki, artystka wizualna, specjalistka ds. edukacji kulturalnej
POLE SZTUKI
 www.polesztuki.pl
https://www.facebook.com/projekt.art.edu/
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://polesztuki.pl/
 
 

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.