Warsztaty do wystawy pt. „Ćwiczenia z przesuwania się”, Dominiki Łabądź odnoszącej się do emocji społecznych, Zastanawialiśmy się czym jest empatia i jak zrozumieć siebie nawzajem, drugiego człowieka, która tak naprawdę zależy od m.in. od relacji z rodzicami we wczesnym dzieciństwie, od środowiska, w którym wzrastamy. Zastanawialiśmy się czym jest umiejętność wyobrażania sobie uczuć i emocji drugiej osoby jak również odczytywania co czuje druga osoba w tym przypadku koleżanka czy kolega. Co to znaczy być dobrym dla innych? Czym jest wrażliwość? Czym są emocje? I dlaczego czasami jest nam smutno? To niektóre pytania na które prowadząca starała się odpowiedzieć dzieciom, pokazując wystawę. Podczas spotkań dzieci dowiadywały się jak ważna jest komunikacja na co dzień, aby mówić o swoich potrzebach, ich przeżyciach i uczuciach, dlatego też tym razem dzieci decydowały jak chcą zwiedzać wystawę i w którym kierunku się przesuwać. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszyła się obiekt z „kręcąca się rękawiczką”, zamkniętej w kształcie klepsydry. Podczas pracy twórczej na rozgrzewkę dzieci dostały zadanie narysować ognisko, nawiązując do rysunków córki artystki, 5 letniej Franki. Praca pt. Ogniskowe, to szybkie rysunki jak mała osoba postrzega świat z innej perspektywy i punktu widzenia. Kolejnym zadaniem przez uczestników i uczestniczki było stworzenie wyplatanego obrazu. Posłużyły do tego wcześniej przygotowane podkłady z wyciętymi kółkami, pomiędzy którymi przeplatają kolorowe wstążki, materiału, sznurki i włóczki. Każdy z kolorów był inną osobą, co miała za zadanie wskazać czy podążamy swoimi drogami, w tym samym kierunku. Wyplatanki sprawiły wiele radości, jednak wymagały wielkiego skupienia i cierpliwości, co nie każdemu się udawało, więc pojawiało się przy zajęciu wiele emocji.

uczestnicy/uczestniczki 

4.04 i 5.04 dzieci z Przedszkola językowego Linqualand,

5.04 klasa III ze Szkoły Podstawowej nr 13,

6.04 dzieci z Przedszkola nr 6,

12.04 dzieci z Przedszkola,

13.04 klasa I ze Szkoły Podstawowej nr 18,

14.04 dzieci z Przedszkola Little Britain Montessori

 

 

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.