Warsztaty artystyczno-edukacyjne pt. (Współ)działania ze społecznością.
Spotkanie kierowane jest do nauczycieli/ek i edukatorów/ek, osób pracujących w instytucjach kultury i wszystkich osób szukających inspiracji i sposobów na włączenie działań związanych ze sztuką współczesną do swojej pracy.

 

prowadzenie: Jaśmina Wójcik

Podczas warsztatów artystyczno - edukacyjnych Jaśmina Wójcik opowiedziała m.in. o pracy ze społecznościami dzieci i włączenia ich w tworzenie, aby czuły się wolne, nieskrępowane i mogły być sobą, oddając im głos np. w Gazecie Dzieci, sprawia, że jest słyszalny, publikowany i dostrzeżony. W oparciu o własne doświadczenia pracy z dziećmi przedstawiła także autorski manifest edukacji alternatywnej jako metodę pracy bazującej na edukacji zanurzonej w naturze, podążaniu za i z dzieckiem, dając się ponosić fantazji i wyobraźni, gdyż: „dzieci mogą stanowić klucz do otwarcia w nas, dorosłych, drogi do własnego wewnętrznego dziecka, dzięki któremu spojrzymy na świat inaczej - naturalnie, ze zdziwieniem, czułością i ciekawością”. Oddając sprawczość dzieciom, może sami (my – dorośli) dowiedzieliśmy się czegoś nowego?

Jaśmina Wójcik – artystka wizualna, reżyserka, autorka partycypacyjnych akcji społeczno-artystycznych. Zajmuje się włączaniem i oddawaniem podmiotowości społecznościom pozbawionym widzialności i możliwości wypowiedzi. Współredaktorka książki „Sztuka ze społecznością” (2018), opisującej szerzej wieloletnie działania ze społecznością byłych pracowników i pracownic fabryki w Ursusie, zwieńczonego nagradzanym pełnometrażowym dokumentem kreacyjnym Symfonia fabryki Ursus (2018). Od kilku lat zaangażowana w edukację empatyczną poprzez opracowywanie autorskich praktyk kreacji artystycznych wypowiedzi dzieci. Oddaje sprawczość i podmiotowość dzieciom, traktując je jako współtwórców i zapraszając do dialogu. Jej najnowszy film, który powstaje na podstawie powieści Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”, jest realizowany we współpracy z dziećmi opiera się na zasadach oddolnej edukacji.

https://secondaryarchive.org/artists/jasmina-wojcik/?fbclid=IwAR1iT8seZpwTn1l3snYS-mqFE1qDvRdMMy67KbdYK4WxmE20Ki3eZDKa9rE

 

 

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.