Honza Zamojski

A - NA - TO - MY

otwarcie 11.03, 19:00
wystawa czynna do 03.04.2016

 


 

Ściany, scena, duch i grupa
ręka, noga, głowa trupa.

Podwójne znaczenie tytułu najnowszej wystawy Honzy Zamojskiego od początku wprowadza widza w sytuację dwubiegunową. Zamojski obsesyjnie zagarnia całą przestrzeń galerii, a w „charyzmatycznej" roli bohatera wystawy obsadza bezgłową statuę - zwycięzcę/ofiarę dramatu, który miał miejsce przed momentem. „Scena zbrodni" - kadr zatrzymany w czasie oraz „tło" pozwalają na przeanalizowanie poszlak, które doprowadziły do eskalacji konfliktu. Konfliktu, który wydawał się być nie do uniknięcia.

Honza Zamojski (ur. 1981 r.) w swojej praktyce sięga po rozmaite media: od rysunku, przez tzw. rzeźby rysunkowe, aż po infografiki i poezję. Tworzy kompletne jednostkowe narracje, które przy spojrzeniu na jego praktykę z dalszej perspektywy, budują spójny, wielopoziomowy świat oparty na filozofii zwątpienia i energii perpetuum mobile. Minimalistyczne w formie, ale bogate w znaczenia symbole, abstrakcyjne kompozycje i figuratywne przedstawienia składają się na język wizualny, który rządzi się własną gramatyką i strukturą formalną. A tym, co często spaja pozornie odległe elementy, jest humor oraz dystans do siebie samego. Autor kilkunastu książek, swoją twórczość pokazywał na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, Galerii Foksal, Museum Morsbroich czy Andrew Kreps Gallery w Nowym Jorku. Prowadzi cykl wykładów „How it's made", prezentowany dotychczas m.in. w Centre Pompidou, MoMA Library, Printed Matter New York.

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 


 

 

Honza Zamojski

A - NA - TO - MY

opening 11.03, 19:00
open through 03.04.2016

Ghost, the group, stage and walls
hands and legs, headless corpse.

The meaning of the title of the latest exhibition of Honza Zamojski from the very beginning introduces the viewer into a dismembered situation. Zamojski obsessively power grabs the entire gallery space, and as a "charismatic" hero of the exhibition puts the headless statue - the winner/ victim of the drama that took place just a moment before. "The crime scene" - action shot stopped in time and the "background" allow to analyze the clues that led to the escalation of the conflict. A conflict that seemed to be unavoidable.

Honza Zamojski (b. 1981) - artist, designer, book publisher and also a curator who incorporates a wide array of media - from illustration, through sculptural drawings to infographics taken from the corporate world, and poetry as well. He creates narratives which, when considered from afar, build a universal, multilayered world based on a philosophy of agnosticism and the energy of the perpetuum mobile. Minimalist in form, rich in symbolism, his abstract compositions and figurative representations come together as a visual language that is governed by its own grammatical structure and format. What welds together some of these seemingly divergent elements is a sense of humor about the world and his own place within it. Zamojski is the author of over a dozen books and his work has been shown at solo and group shows in Poland and abroad, including the Zachęta - National Gallery of Art, Foksal Gallery, Morsbroich Museum and the Andrew Kreps Gallery in New York. He's presented his lecture on self-publishing, titled "How it's Made", at the Centre Pompidou, MoMA Library and Printed Matter New York.

This project has been completed as part of a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage