Zapraszamy na spotkanie z Aliną Czyżewską (Ludzie dla Miasta/ Gorzów Wielkopolski), które poprowadzi Marta Gendera (Fundacja Salony/ Zielona Góra)

Miejsce: Instytut Sztuk Wizualnych WA UZ, ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra
czwartek, 25.02.2016, godzina 18:00

Organizatorzy: Instytut Sztuk Wizualnych WA UZ, BWA Zielona Góra, Fundacja Salony

 W listopadzie 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o rewitalizacji, która powoli wdrażana jest przez władze samorządowe w Polsce. Daje ona wachlarz narzędzi, które tworzą warunki, by włączać w proces rewitalizacji lokalne społeczności i kulturę. Gorzów Wielkopolski przygotowanie nowej strategii rewitalizacji rozpoczął już w połowie 2015 roku, angażując do pracy zewnętrznych ekspertów oraz mieszkańców miasta. Urząd Miasta Zielona Góra jest obecnie na etapie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji, prowadząc konsultacje z mieszkańcami.

Spotkanie poświęcimy kwestii rewitalizacji Gorzowa i Zielonej Góry. Naszym gościem będzie Alina Czyżewska, aktorka i animatorka ruchu miejskiego Ludzie dla Miasta z Gorzowa Wielkopolskiego, która opowie o dotychczasowych doświadczeniach miasta w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych oraz planowanych zmianach w kontekście nowej strategii. Zastanowimy się wspólnie nad tym jak wykorzystać istniejące zasoby społeczne i kulturalne do prowadzenia rewitalizacji w naszych miastach, jakie wyzwania nas czekają w najbliższym czasie oraz porozmawiamy na temat roli kultury w procesie wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Do otwartej debaty zaprosimy także uczestników spotkania.

Spotkanie Nowa kultura rewitalizacji jest pierwszym z cyklu debat na temat roli sztuki w mieście, który został zainicjowany przez Instytut Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, BWA Zielona Góra oraz Fundację Salony. W ramach projektu „Nowe Miasto. Sztuka w działaniu" chcemy zastanowić się wspólnie z mieszkańcami, środowiskiem kultury, a także lokalnymi decydentami nad możliwym zaangażowaniem narzędzi kultury w sprawy miasta.